Beton 2023 Kongresi Ana Başlıklar

1. BETONDA DÖNGÜSEL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Yaşam Döngüsü Analizi 
 • Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları Düşük Karbonlu Ürünler 
 • Geri Kazanılmış/ Dönüştürülmüş  Malzemelerin Beton Üretiminde Kullanılabilirliği 
 • İklim Değişikliği ve Beton
 • Karbonun Yakalanması, Depolanması ve Kullanılması

2. HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTALLEŞME

 • IoT (Nesnelerin İnterneti), Sensörler,
 • AI (Yapay Zekâ) vb. Uygulamalar
 • Operasyonel Verimlilik Uygulamaları
 • Lojistik ve Sevkiyat Uygulamaları
 • Dijital Beton, 3D Yazdırılabilir Beton ve Uygulamaları
 • Veri Yönetimi

3. BETON ÖZELİKLERİ, BİLEŞENLERİ, TASARIMI VE TESTLERİ

 • Taze, Sertleşen ve Sertleşmiş Beton Özellikleri
 • Beton Bileşenleri
 • Beton Tasarımında Güncel Yaklaşımlar
 • Yeni Deney Yöntemleri

4. ÖZEL BETONLAR VE UYGULAMALARI

 • Mega Projelerde Beton Tasarımı ve Uygulamaları
 • Kütle Beton ve Uygulamaları
 • Endüstriyel Zemin Betonları
 • Deniz Yapılarında Beton Üretimi
 • Ultra Yüksek Performanslı Betonlar
 • Mimari Beton Uygulamaları
 • Diğer Özel Beton Uygulamaları

5. BETON YOLLAR VE KARA YOLU BETON GÜVENLİK YAPILARI

• Beton Yollar
• Beton Bariyerler
• Gürültü Bariyerleri
• Havaalanı Betonları
• Geçirimli Beton Kaplamaları

6. BETONDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE ÜRÜNLER

 • Nano Malzemelerin Kullanımı
 • Kendini Onaran Beton
 • Kendini Temizleyen Beton
 • Jeopolimer Beton ve Alkalilerle Aktive Edilmiş Beton
 • Yenilikçi Çimentolar ve Bağlayıcı
  Bileşimleri
 • Özelikleri Geliştirilmiş Betonlar (İletkenlik, Yangın Direnci, Elektromanyetik vb.)

7. ÜRETİM AŞAMASINDA VE YERİNDEKİ BETONDA NİTELİK DENETİMİ

 • Üretimde Nitelik Denetimi
 • Tahribatsız Deney Yöntemleri
 • Karot Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Silindir Numunelerin Basınç Deneyleri
  için Hazırlanması
 • Kür Koşulları ve Numune Boyutu Etkileri

8. BETONUN DAYANIKLILIĞI (DÜRABİLİTESİ)

 • Betonda Dürabilite Sorunları
 • Dürabiliteye Dayalı Beton Tasarımı
 • Tasarım Servis Ömrü
 • Betonun Zamana Bağlı Davranışı (Rötre, Sünme ve Gevşeme)
 • Çimento Bazlı Malzemelerin Çok
  Ölçekli (Nano-Mikro-Mezo-Makro)
  Modellenmesi

9. HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE GÜNCEL KONULAR

 • Beton Üretim Süreçlerinde Kalite Güvence
 • Pazarlama ve Sektörel Sorunlar
 • Standartlar ve Yasal Düzenlemeler
 • Üretim ve Uygulama Teknolojileri
 • Çevre ve İSG

10. YAPISAL UYGULAMALAR

 • Beton için Bakım, Onarım ve Güçlendirme Malzemeleri
 • Ön Üretimli ve Modüler Yapılarda Beton

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız :